Jídelna

Školní jídelna při základní škole v Městci Králové jako příspěvková organizace je právním subjektem.

 

Kapacita kuchyně je 550 jídel. Hlavním záměrem školní jídelny je stravování dětí.

 

Jako další činnost školní jídelny je závodní stravování a stravování cizích strávníků.

 

Obědy se připravují podle norem školního stravování.

 

Musí se dodržovat finanční limit na nákup potravin, pestrost jídelního lístku a spotřební koš (průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den).

 

Provoz jídelny se řídí provozním řádem.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na webové stránce.

 

 

› Jídelní lístek (.pdf)

 

› Změna cen obědů od 1. 4. 2023 (.pdf)

 

› Přihláška je stravování (.pdf)

 

› Oznámení o alergenech (.pdf)

 

› Inkaso - možnost placení obědů přes bankovní účet

 

› Objednávání obědů přes internet (postup)

 

Na serveru Strava.cz vyplňte:

 

číslo zařízení: 6944

uživatel: (jméno strávníka bez diakritiky a mezer, např. novakjan)

heslo: (heslo strávníka bez diakritiky)

 

› Provozní řád školní jídelny (.pdf)

Kontakty

 

Školní jídelna při základní škole Městec Králové

Bezručova 723

289 03 Městec Králové

 

IČ: 49539957

 

Telefon: 325 643 903

 

E-mail: info@skolnijidelnamk.cz

 

 

› Základní škola Městec Králové